کد آگهی
971
تاریخ انتشار1400-06-20
مزایده گذارعمران شهر جدید پرند
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی به صورت داربستی و وینچی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس021-56795580 - 021-56790036-8
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات