کد آگهی
828
تاریخ انتشار1400-05-18
مزایده گذارفرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تعداد 1 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تعداد 1 عدد تابلو تبلیغاتی 3 وجهی گردان
دریافت اسناد1400-06-11
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان میدان قدس - خ لاله - مقابل ترمینال باقوشخانه - خ طبیب اصفهانی - جنب کمیته شهروندی - اموردرآمد سازمان
توضیحات