کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-13
مزایده گذارسیما،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو ها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو ها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسسازمان سیما،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری تبریز - واحد امور قراردادها
توضیحات