کد آگهی
1230
تاریخ انتشار1400-08-25
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر روی دستگه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه ها
دریافت اسناد1400-09-06
شماره تماس011-33326002-7
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات