کد آگهی
917
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارورزش و جوانان استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده اجاره اماکن ورزشی
شرح آگهیمزایده اجاره اماکن ورزشی و بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-22
شماره تماس33331523
استانهرمزگان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات