کد آگهی
739
تاریخ انتشار1400-05-02
مزایده گذارورزش و جوانان استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده اجاره اماکن ورزشی به صورت بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره اماکن ورزشی به صورت بیلبورد تبلیغاتی مجموعه های ورزشی
دریافت اسناد1400-05-17
شماره تماس33331523
استانهرمزگان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات