کد آگهی
272
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره استرابردهای سطح شهر
شرح آگهیمزایده اجاره استرابردهای سطح شهر خرم آباد به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-02-14
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان - پارک معلم - خ غلامرضا محمدی
توضیحات