کد آگهی
305
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارتوزیع نیروی برق مازندران
عنوان آگهیمزایده ابزارآلات و کالاهای آلومینیومی اسقاطی ...
شرح آگهیمزایده ابزارآلات و کالاهای آلومینیومی اسقاطی (شامل درب و پنجره، نردبان، کلمپ های چند کروپی، جعبه انشعاب آلومینیومی، آهنی و چدنی، چراغ لاک پشتی 4.000 کیلوگرم
دریافت اسناد1400-02-13
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir