پراکندگی رسته‌های اصناف مختلف در دیگر اصناف و تداخلات صنفی که به موجب این پراکندگی‌ها ایجاد می‌شود، یکی از معضلات بنیادین اصناف در ایران است. وجود رسته‌های نامتجانس در اتحادیه‌ای که فقط با یک یا چند رسته از آنها قرابت دارد، باعث نادیده شدن حقوق اعضای دیگر رسته‌ها شده؛ به‌طوری‌که گزارش‌های متعدد از نارضایتی برخی رسته‌ها و گلایه آنها از آنچه اجحاف در حق اعضای خود نامیده‌اند، فقط بخش کوچکی از نمایش ناهماهنگی و پراکندگی رسته‌ها در دل اصنافی است که به آن تعلق چندانی ندارند. این معضلی فراگیر در بخش‌های قابل‌اعتنایی از اصناف است که رسته‌هایی از صنعت تابلوسازی هم مشمول آن می‌شود. قرارگیری این رسته‌ها زیر لوای اتحادیه‌های نامرتبط باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.
امروزه اگرچه اتحادیه‌های مستقل تابلوسازی، در بسیاری از شهرهای کشور ایجاد شده و تابلوسازان فراوانی با هم متحد شده‌اند اما هنوز هم به طور کامل رسته‌های متعلق به مشاغلی که زیرمجموعه تابلوسازی هستند، ذیل دیگر اتحادیه‌ها با موانع صنفی فراوان درگیر هستند.

باری، این توصیف‌ها شاید تا حدودی ناراحت کننده باشد؛ اما نباید نگران بود. هنوز هم تلاش‌های بسیاری برای اتحاد و همگرایی رسته‌های مختلف تابلوسازی صورت می‌گیرد. اتحادیه‌ها سعی می‌کنند رسته‌های مربوطه را شناسایی و آنها را به زیر چتر خود انتقال دهند. بدین‌سان بسیاری از امور و سفارشاتی که پیش‌تر به‌عنوان تداخل صنفی و تضییع حقوق همکاران تابلوساز تلقی می‌شد، اکنون به طور قانونمند، با رعایت ضوابط تعریف‌شده‌ی قانون اصناف، ذیل اتحادیه تابلوسازان انجام می‌شود. سالانه به تعداد این مشاغل و رسته‌ها افزوده می‌شود و این در حالی است که تلاش‌ها در راستای تحقق همگرایی و هم‌پاییِ صنفی ادامه دارد. یکی از اتحادیه‌هایی که در این مسیر اقداماتی انجام داده اتحادیه تابلوسازان کرمان است. در این راستا حمید فردوسی ریاست اتحادیه تابلوسازان کرمان، بااشاره‌ به اهمیت تجمیع رسته‌های تابلوسازی گفت: اتحادیه کرمان طی تحقیقات و جستجوهای پیوسته، بسیاری از مشاغل و رسته‌های مربوط به تابلوسازی را شناسایی و اقدامات لازم جهت جذب این رسته‌ها و ادغام با اتحادیه تابلوسازی صورت گرفت. اکنون بسیاری از مشاغل تابلوسازی، ذیل اتحادیه‌ای مستقل و واحد، فعالیت می‌کنند. وی این را در گفت‌و‌گو با مرجع‌تابلوسازی ایران، تنها رسانه رسمی صنعت تابلوسازی کشور مطرح کرد. وی همچنین در این گفت‌و‌گو به سایر اقدامات و رایزنی‌ها با اداره زیباسازی شهرداری اشاره کرده که می‌تواند الگوی جالبی برای دیگر اتحادیه‌های تابلوسازی کشور در تبلور ایده‌ها و تجلی فرصت‌ها باشد. فرصت‌ها وایده‌های جذاب که پیشنهاد می‌کنیم آنها از دست ندهید. به این منظور ویدیوی پیش رو را ببینید.