فروشنده موفقی می‌‌گفت که خدا بی‌‌جهت دو گوش و یک دهان به ما نداده است. اگر می‌‌خواهید فروشنده موفقی باشید باید یاد بگیرید که شنونده خوبی باشید. گوش‌‌دادن از هر روش دیگری در فروش مؤثرتر واقع می‌‌شود. فروشندگان طراز اول، مستمعین خوبی هستند. آنها به‌خوبی می‌‌شنوند، احترام ایجاد کرده و نیاز مشتریان را شناسایی می‌‌کنند. بعد، شروع به دادن اطلاعات از فواید محصولاتشان کرده، با دادن اطمینان لازم به مشتری، فروش را عملی می‌‌کنند.

وقتی به حرف‌‌های مشتری گوش می‌‌دهید، او را به لحاظ روانی متحول می‌‌سازید. سعی کنید در صحبت‌‌هایتان از جمله‌‌های مشتری به نشانه تأیید استفاده و حتی صحبت‌‌های وی را جمع‌‌بندی کنید. هر چه بیشتر به مشتری حس “بزرگ بودن” بدهید، بیشتر از این رابطه لذت برده و احتمال خرید به‌سرعت افزایش می‌‌یابد.