دبیر کارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان از مصوبات جلسه‌ی روز شنبه دوم اسفندماه خبرداد.

این جلسه‌ با پیش‌زمینه‌ای بر جلسات گذشته، در راستای زنده کردن هویت این صنعت و درواقع برندسازی اتحادیه تابلوسازان تشکیل شد.

دکتر بهنام نجفی دبیر کارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان: جلسه‌ای که با اتحادیه چاپخانه‌داران و تابلوسازان انجام شد، منجر به جمع‌بندی و نگارش نامه‌ای در راستای تعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اتحادیه صورت گرفت و‌ مقرر شد نشستی با جناب ضرغامی ریاست محترم سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار شود و درمورد راهکارهای زیباسازی شهر از طریق تعامل شهرداری با اتحادیه تابلوسازان همکاری‌های لازم صورت پذیرد.

از مهمترین مفاد این نامه الزام به صدور مجوز نصب تابلو فقط برای تابلوسازانی که از اتحادیه تابلوسازان دارای جواز کسب معتبر هستند صورت پذیرد.
جهت الزامی شدن جواز کسب برای تابلوسازان، نصب تابلوهای سردرب مغازه‌ها و اماکن عمومی راه‌کارهایی بیان شد.

شناسنامه‌دار کردن تابلوهای تبلیغاتی تهران و ایجاد شورای هنری جهت ساماندهی طرح‌های اجرایی برای تابلوها از دیگر درخواست های مطروحه در مکاتبه با سازمان زیباسازی بود.

از دیگر مفاد این نامه می‌توان به تعامل و همکاری بازرسان اتحادیه با کارکنان شهرداری در زمینه‌ی جلوگیری از نصب تابلوهای فاقد جواز اشاره کرد.

از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به تشکیل کمیته‌های مشورتی اشاره کرد.

۱- کمیته‌ی جذب و آمار
۲-کمیته‌ی پیشکسوتان و جوانان
۳-کمیته‌ی علمی آموزشی و تحقیقات
۴-کمیته‌ی هنری
۵-کمیته سازندگان تابلوهای همکاری
۶- کمیته توزیع کنندگان ملزومات تابلوسازی

در آینده‌ای نزدیک درمورد خط مشی کمیته‌ها و تعیین مسول برای هرکدام بیشتر صحبت خواهد شد.
نجفی دبیرکارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان گفت : برای هموار کردن اخذ جوازکسب از اتحادیه باید اعتماد سازی کرد، و این مهم از طریق دادن ارزش از سمت اتحادیه، شفاف سازی، عنصر اصلی بودن این صنف، تلفیق با هنر و اصول آکادمیک و دانش تجربی، تشویق و زنده نگه داشتن تابلوهای برتر با برند شدن تابلوسازان انجام خواهد شد.

همچنین نجفی محسنات جوازدار شدن تابلوسازها و زیرنظر اتحادیه بودن را در تعیین هزینه‌ها و تشخیص و تحدید قیمت‌ها و تهیه‌ی ملزومات تابلوسازی با کیفیت و استاندارد دانست.

مصطفی ابراهیمی نایب رییس و سخنگوی کارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان در ادامه‌ی جلسه اظهار داشت: مقرر شد که از نیمه‌ی دوم فروردین ۱۴۰۰ طی فراخوان های مختلف جلسات پرسش و پاسخ حضوری با مسولین اتحادیه در نقاطی از تهران که تابلوسازان متمرکز هستند، تحت عنوان “تریبون آزاد” خبری برگزار می‌شود و این یکی از روش‌های رفع ابهام برای تابلوسازان است.