این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، تابلوساز شهر باران، شهر زیبای رشت رفته‌ایم. آقای اسماعیل میر اشکریز از افراد خلاق و نواور در تابلوسازی است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران با ایشان توجه کنید.

او در معرفی خود بیان کرد: “بنده اسماعیل میر اشکریز، فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران و عضو دوره قبل هیئت رئیسه تابلو سازان شهر رشت هستم.”

وی در مورد شرایط تابلوسازی و آینده آن عنوان کرد: “اگر شرایط تحریم‌ها برداشته شود امید است که با شکوفایی اقتصاد، تبلیغات نیز جان تازه‌ای بگیرد و به تبع آن تابلوسازی رونق گیرد. شرط ساختنِ آینده “تلاش” است. اقتصاد سالم و مدیریت صحیح، نقش اصلی را در این فرایند دارند.”

ایشان با توصیه به سایر تابلوسازان افزود: “امیدوارم بزرگانی که علاقه‌مند به این شغل شریف‌اند، با اصولِ خوشنویسی، گرافیک، طراحی و نقاشی در حد مطلوب آشنا شوند. مهم‌ترین تجربه بنده در امر تبلیغات، جدا از بحث مالی، ارتباط سالم با مدیران و افراد فرهیخته جامعه بود. چه بسا همین دوستی‌ها باعث توفیق خدمت به هم وطنان عزیز هر چند کوچک بوده است.”

وی در پایان افزود: “از تلاش تمامی بزرگواران صمیمانه قدردانی کرده و به عنوان کمترین عضو این خانواده بزرگ برای همه عزیزان و بزرگواران، آرزوی موفقیت در تمامی عرصه‌های زندگی دارم … “