✍ تیموتی کلارک

در دنیای متغیر و پرمخاطره معاصر، کارمندان به رهبرانی نیاز دارند که باثبات و الهام‌بخشند. رهبران موفق، سازمان را با اطمینان در میان تلاطم هدایت می کنند و به کارمندان خود احساس امنیت و هدفمندی می‌دهند و غالبا این چهار رویه را دنبال می‌کنند:

1⃣ ایجاد چشم انداز
نقش رهبر ترسیم تصویری از آینده است که کارمندان را برای رسیدن به آن ترغیب کند. در زمان عدم قطعیت، القای چشم انداز به کارمندان انگیزه ای فراتر از بقا می دهد و باعث می شود احساس کنند بخشی از چیزی بزرگتر هستند.

2⃣ شفافیت و صداقت
رهبران باید با کارمندان خود صادق و روراست باشند، حتی در زمان اخبار بد. به اشتراک گذاشتن اطلاعات به طور منظم و پاسخگویی به سوالات، اعتماد را در سازمان ایجاد می کند.

3⃣ حمایت و درک
دوران عدم قطعیت می تواند استرس زا باشد. رهبران باید از کارمندان خود حمایت کنند و شرایط کاری را برای تمرکز بر وظایفشان تسهیل نمایند. درک دغدغه های کارکنان و ارائه پشتیبانی عاطفی نیز حائز اهمیت است.

4⃣ فرصت برای رشد
حتی در دوران عدم قطعیت، فرصت هایی برای یادگیری و رشد وجود دارد. رهبران باید به کارمندان خود فرصت دهند تا مهارت های جدید بیاموزند و نقش های خود را توسعه دهند.

با تمرکز بر این نیازهای کلیدی، رهبران می توانند به کارمندان خود در مواجهه با عدم قطعیت کمک کنند و اطمینان حاصل نمایند که سازمان همچنان قوی و موفق باقی می ماند.