این نوشته جذاب جاستین تالبت از دانشگاه هارواد را به شما همراهان عزیز مرجع تابلوسازی ایران تقدیم می کنیم. پس با ما همراه باشید…

اختصاص دادن زمانی برای سكوت، سیستم عصبی را ترمیم می‌کند، به پایداری انرژی کمک کرده و ذهن ما را برای سازگاری و پاسخگویی بهتر نسبت به محیط اطرافمان عادت می‌دهد.

اما ایجاد سکوت فقط به معنای رهايی لحظه‌ای از حواس پرتی های شبكه هاي اجتماعی و گفتگوهای خانوادگی نیست؛ سکوت پایدار واقعی یعنی سكوتی که منجر به تفکر روشن و خلاق می شود كه هم درون و هم بیرون‌تان را آرام تر می‌کند.

با دانستن این مطلب، چرا از این مسئله در زندگی روزمره خود استفاده نکنیم؟ در اینجا به چند راه حل اشاره می شود:

1⃣ جلسات را با پنج دقیقه سکوت پیش از آن آغاز کنید. با تمرین مراقبه و تفكر در سکوت، ذهن خود را بازیابی کنید.

2⃣ يك بعد از ظهر ساكت را در طبیعت بگذرانید. تلفن خود را در خانه بگذارید و چند دقیقه ای را به تنهایی پیاده روی کنید.

3⃣ روزه‌ی رسانه بگيريد. ایمیل و شبکه های اجتماعی خود را خود را برای چند ساعت در روز و يا حتی كل روز خاموش کنید و سعی کنید روزه‌ی اخبار بگیرید.