مقرر شد تندیس های این روز بزرگ توسط هنرمندانِ تابلوساز طراحی و ساخته شود و در پایان این جشنواره توسط وزیر محترم به افراد برگزیده اهدا گردد.