۱)
من از سن پایین تر اعتقاد خاصی به یک قانون داشتم و آن قانون هم قانون ۹۹۶ بود. حال شاید بپرسید قانون ۹۹۶ چیست؟
قانون ۹۹۶ به معنی این موضوع است که از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در طول ۶ روز هفته کار کنیم.
توصیه من به شما این است که تا زمانی که توان دارید و جوان هستید به صورت ۹۹۶ کار کنید و من به شما تضمین می دهم که قطعاً به موفقیت دست خواهید یافت.

۲)
هیچ گاه تسلیم نشوید!
امروز دشوار است، فردا قطعاً دشوارتر خواهد شد. اما پس فردا قطعاً روز بسیار زیبایی در انتظار شما خواهد بود.
بعد از هر سختی قطعاً به آسایش و راحتی خواهید رسید.

۳)
فردی را برای استخدام انتخاب کنید که برای شغل مورد نظر شما مناسب باشد، نه اینکه لزوماً فرد با استعدادی باشد.
زمانی که شما قصد دارید یک تراکتور تولید کنید، نیاز به موتور هواپیما ندارید.

۴)
از رقبای خود بیاموزید و درس بگیرید، اما هیچگاه کاری که آن ها انجام می دهند را کپی نکنید!
آموزش و استفاده از تجربیات دیگران بسیار کار خوبی است. اما کپی کردن را اصلا توصیه نمی کنم…

۵)
رضایت مشتری در کار ما از همه مسائل مهمتر است.
پس از آن باید راحتی و دلخوشی کارمندان فراهم شود.
پس از این مسائل، سود و ثمره سرمایه گذاران است که مطرح می‌شود.