رییس انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر در حاشیه نمایشگاه چاپ دیجیتال