لیزا وارد، از معروف‌ترین مشاوران بازاریابی، در روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد: “یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت فروشگاه‌های فیزیکی، پاسخ به این سوال است که آیا پخش موسیقی در فروشگاه، باعث افزایش خرید مشتریان می‌شود؟”

تحقیقات ما نشان می‌دهد که پخش موسیقی باعث افزایش خرید مشتریان یک فروشگاه می‌شود. البته میزان تاثیر موسیقی روی میزان خرید مشتریان به روزی که موسیقی در آن پخش می‌شود، بستگی دارد…

تحقیقات ما روی میزان خرید ۱۵ هزار نفر در سه سوپرمارکت زنجیره‌ای مختلف نشان می‌دهد اگر در روزهای کاری هفته در فروشگاه‌تان موسیقی پخش کنید، میزان خرید مشتریان‌تان به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد…

نکته جالب در این تحقیق آن بود که نوع موسیقی تاثیر خاصی روی میزان خرید مشتریان از سوپرمارکت‌های مورد بررسی نداشت!

به عبارت دیگر وقتی در روزهای کاری هفته در سوپرمارکت‌ها موسیقی باکلام یا بی‌کلام پخش می‌کردیم، میزان خرید مشتریان از سوپرمارکت‌ها به طور میانگین ۲۳ دلار بود ولی وقتی هیچ نوع موسیقی در سوپرمارکت‌ها پخش نمی‌کردیم، میانگین خرید مشتریان به ۱۴ دلار کاهش می‌یافت… اما در روزهای تعطیل، پخش کردن موسیقی تاثیر چندانی روی میزان خرید مشتریان نداشت.

ما در تحقیقات بیشترمان متوجه شدیم که مشتریان چون در روزهای کاری از نظر ذهنی خسته هستند، پخش موسیقی باعث آرامش ذهنی آنها می‌شود و در نتیجه بیشتر خرید می‌کنند
ولی چون مشتریان در روزهای تعطیل به خودی خود آرامش ذهنی بیشتری دارند و خسته نیستند، پخش موسیقی تاثیر چندانی روی میزان خرید آنها ندارد
پس اگر شما هم می‌خواهید فروش فروشگاه‌تان را حداقل به میزان ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش بدهید، کافی است در روزهای کاری هفته، یک موسیقی آرامش‌بخش در فروشگاه‌تان پخش کنید!