نشست هم اندیشی کارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان امروز (۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) در محل اتحادیه چاپخانه داران و تابلوسازان برگزار شد.

در این نشست که به دنبال سلسله نشست‌های هفتگی کارگروه با محوریت دستورالعمل‌های هدفمند برقرار شد، ضمن مرور اجمالی بر مصوبه‌های پیشین، به بررسی چندجانبه پیرامون جذب واحدهای تابلوسازیِ بدون مجوز، و راه‌های تحقق جذب حداکثری پرداخته شد.

به گزارش مرجع تابلوسازی ایران، در رهگذر ضرورت مجوزدار شدن واحدهای زیرزمینی، امکانات پیش روی کارگروه و قابلیت‌های کلیدی در دسترس، برای اثر‌بخشی بیشتر اخطارهای کارگروه به واحدهای بدون مجوز، ارزیابی شد و در مقابل آن، بررسی مشوق‌هایی برای جذب این واحدها و اعطای مجوز به آنها صورت گرفت.

در بخش دیگری از ارتباط نظرات حاضران جلسه، به رتبه بندی تابلوسازان و مواردی که برای تخصیص امتیاز به هر کدام از واجدان رتبه بندی لازم است پرداخته شد. بر اساس گزارش TabloIR، این موارد چندوجهی بوده و ابعاد گوناگون ترقی تابلو‌سازان را در بر می‌گیرد. در این بین به چند نمونه از جمله سابقه کار، تجهیزات کارگاه، نیروی کار، رعایت استانداردها و … می‌توان اشاره کرد.