امیر چابک نماینده صنف تابلوسازان در کمیته بررسی مالیات ها گفت:  نا آشنایی همکاران با قوانین مالیاتی، سرچشمه بسیاری از مشکلات مالیاتی صنف است. وی در گفت و گو با مرجع تابلوسازی ایران، با انتقاد از بی اطلاعی بسیاری از تابلوسازان از حقوق خود در زمینه مسائل مالیاتی، ضمن تاکید بر ضرورت یادگیری و مطالعه موارد مربوطه، اظهار کرد: هنگامی که موعد وصول مالیات فرا می رسد، در بسیاری از موارد، وقتی تابلوساز نمی داند میزان مالیاتی که برای وی تعیین شده، درست است یا خیر، طبیعتا در صورتی که در حق وی اجحافی صورت گیرد نه می تواند از حق خود دفاع کند و نه اصلا می داند چقدر مالیاتی می بایست پرداخت کند.

تابلوسازان حق دارند که اعتراض کنند و برای مخالفت خود دلایلی بیاورند. برخی به دلیل بی اهمیتی، هر میزان مالیات تعیین شود می‌پردازند و این پایه مالیات را بالا می‌برد.

چابک در تبیین موضوع ناآشنایی بسیاری از تابلوسازان با ضوابط اساسی مالیاتی و باید و نبایدهایی که مودیان ملزم به رعایت آن هستند، به بندهای از ماده 100 قانون مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که به گفته وی امکانات خوبی در اختیار مودیان مالیاتی می گذارد تا از طریق آن مطالبات و درخواست های خود را پیگیری و از اضافه شدن مشکلات جدید مالیاتی به مشکلات فعلی شان جلوگیری به عمل آید. به  گفته وی، درصورت استفاده مودی از این ماده قانونی، میزان مشخصی به عنوان مالیاتِ پایه بین او و ممیز تعیین می شود که پرونده بر اساس آن بسته و عدد تعیین شده محفوظ می ماند. به گفته  چابک، از آنجایی که بسیاری از تابلوسازان از ماده 100 غافل یوده و از آن استفاده نمی کنند، پرونده حتی پس از تعیین مالیات باز می ماند و ممیز در اثنای روند کار می تواند به پرونده سر بزند و مقادیری را طبق صلاحدید خود به مبلغ قبلی اضافه کند. ماده 100 جلوی این اقدام ممیز را می گیرد. در واقع طبق ماده  100، ممیز نمی تواند مبلغی را که براساس آن بین وی و مودی توافق شده، افزایش دهد ولی از آنجایی که بسیاری از مودیان از جمله خیلی از تابلوسازانه از این ماده استفاده نمی کنند ، در مسیر وصول مالیات، گاه غافلگیر شده و با مبالغی بیش از آنچه بر سر آن با ممیزبه توافق رسیده اند، مواجه می شوند.

در صورت استفاده مودی از قانون ماده 100، ممیز نمی‌تواند مبلغی را که براساس آن بین وی و مودی توافق شده، افزایش دهد.

اعتراض حق شماست

نماینده صنف تابلوسازان در کمیسیون بررسی مالیات، خاطرنشان می کند: نباید تابلوسازان در مقابل هر مقدار مالیاتی که آنها تعیین می شود، سکوت کنند و بدون پذیرش استدلال و دلایل منطقی ممیز، پرداخت کنند. در واقع آنها حق دارند که اعتراض کنند و برای مخالفت خود دلایلی بیاورند. برخی به دلیل عدم اطلاع یا اهمیت ندادن به مبلغ مالیات، هرمیزانی  که از آنها طلب شود می پردازند و نمی دانند پایه مالیات بر اساس همان تعیین و سال به سال به ان افزوده می شود. این رویداد باعث می شود دیگرانی که توان مالی کمتری دارند و نمی توانند این مبالغ را پرداخت کنند، تحت فشار مالی قرار گیرند.