کد آگهی
779
تاریخ انتشار1400-05-16
مناقصه گذارتولید نیروی برق رامین استان خوزستان
عنوان آگهیاصلاحیه مناقصه خرید لوازم روشنایی
شرح آگهیاصلاحیه مناقصه خرید لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین841,500,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-18
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات