کد آگهی
712
تاریخ انتشار1400-04-27
مناقصه گذارشهرداری منطقه 5 تهران
عنوان آگهیاصلاحیه مناقصه آذین بندی و نورپردازی
شرح آگهیاصلاحیه مناقصه آذین بندی و نورپردازی موقت سطح منطقه و کوچک مقیاس
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات