کد آگهی
195
تاریخ انتشار1400-01-25
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها چراغ خیابانی LED
شرح آگهیاستعلام بها چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-30
شماره تماس هادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir