کد آگهی
438
تاریخ انتشار1400-03-02
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها چراغ خیابانی
شرح آگهیاستعلام بها چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس هادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir