کد آگهی
194
تاریخ انتشار1400-01-25
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها پنل LED سقفی
شرح آگهیاستعلام بها پنل LED سقفی، تابلو برق
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس هادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir