کد آگهی
958
تاریخ انتشار1400-06-17
مناقصه گذارذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیاستعلام بها پلاک فلزی
شرح آگهیاستعلام بها پلاک فلزی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-20
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttps://www.esfahansteel.ir