کد آگهی
862
تاریخ انتشار1400-05-30
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها پروژکتور LED
شرح آگهیاستعلام بها پروژکتور LED گلنور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir