کد آگهی
990
تاریخ انتشار1400-06-25
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها پروژکتور LED
شرح آگهیاستعلام بها پروژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-05
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir