کد آگهی
297
تاریخ انتشار1400-02-07
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها پروژکتور و چراغ خیابانی
شرح آگهیاستعلام بها پروژکتور و چراغ خیابانی ال ای دی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس هادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir