کد آگهی
1044
تاریخ انتشار1400-07-12
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها پروژکتور، چراغ خیابانی...
شرح آگهیاستعلام بها پروژکتور، چراغ خیابانی...
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-25
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir