کد آگهی
1306
تاریخ انتشار1400-09-10
مناقصه گذارمجتمع فولاد خراسان
عنوان آگهیاستعلام بها لوازم روشنایی
شرح آگهیاستعلام بها لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-16
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://srm.khorasansteel.ir