کد آگهی
569
تاریخ انتشار1400-03-23
مناقصه گذارمجتمع فولاد خراسان
عنوان آگهیاستعلام بها لوازم روشنایی
شرح آگهیاستعلام بها لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://srm.khorasansteel.ir/