کد آگهی
1255
تاریخ انتشار1400-09-02
مناقصه گذارمجتمع فولاد خراسان
عنوان آگهیاستعلام بها لوازم الکتریکی و روشنایی
شرح آگهیاستعلام بها لوازم الکتریکی و روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-07
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://srm.khorasansteel.ir