کد آگهی
977
تاریخ انتشار1400-06-21
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها لامپ LED
شرح آگهیاستعلام بها لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-27
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir