کد آگهی
714
تاریخ انتشار1400-04-27
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها لامپ و پروژکتور
شرح آگهیاستعلام بها لامپ و پروژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-02
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://www.icioc.ir