کد آگهی
676
تاریخ انتشار1400-04-15
مناقصه گذارمجتمع فولاد خراسان
عنوان آگهیاستعلام بها سرسیم و چراغ سیگنال
شرح آگهیاستعلام بها سرسیم و چراغ سیگنال
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-20
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://srm.khorasansteel.ir