کد آگهی
508
تاریخ انتشار1400-03-12
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد
عنوان آگهیاستعلام بها خرید 9500 مترمربع بنر ایرانی
شرح آگهیاستعلام بها خرید 9500 مترمربع بنر ایرانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس 05131298068-10
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد مقدس حدفاصل بلوار وکیل آباد 55 و 57 پلاک 1165
توضیحات ets.mashhad.ir----https://www.mashhad.ir