کد آگهی
78
تاریخ انتشار1399-12-19
مناقصه گذارذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیاستعلام بها خرید 2 مجموعه تابلوهای ورودی
شرح آگهیاستعلام بها خرید 2 مجموعه تابلوهای ورودی وخروجی توزیع
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-21
شماره تماس0315257-3655
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttps://esfahansteel.ir