کد آگهی
1199
تاریخ انتشار1400-08-22
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها خرید چراغ زیر سقفی...
شرح آگهیاستعلام بها خرید چراغ زیر سقفی و لوله کاندوئیت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-29
شماره تماساحسان برزگري بافقي 09139692519
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir