کد آگهی
547
تاریخ انتشار1400-03-19
مناقصه گذارشهرداری منطقه ثامن
عنوان آگهیاستعلام بها خرید و نصب ریسه...
شرح آگهیاستعلام بها خرید و نصب ریسه فول کالر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس33687006
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : ابتدای خیابان نواب صفوی.شهرداری منطقه ثامن.واحد امور قراردادها
توضیحاتets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir