کد آگهی
640
تاریخ انتشار1400-04-05
مناقصه گذاربهره برداری قطاری شهری مشهد و حومه
عنوان آگهیاستعلام بها خرید و حمل لامپ فلورسنت
شرح آگهیاستعلام بها خرید و حمل لامپ فلورسنتT5
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-13
شماره تماس05133030483
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد، بزرگراه بسیج - انتهای بلوار شهید رستمی ، ساختمان اداری شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد-دبیرخانه
توضیحاتets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir