کد آگهی
734
تاریخ انتشار1400-05-04
مناقصه گذارشهرداری منطقه 8 مشهد
عنوان آگهیاستعلام بها خرید سرچراغ و عمود روشنایی ...
شرح آگهیاستعلام بها خرید سرچراغ و عمود روشنایی فضای سبز منطقه 8
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-05
شماره تماس05131295169
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : میدان امام خمینی
توضیحات ets.mashhad.ir----https://www.mashhad.ir