کد آگهی
957
تاریخ انتشار1400-06-17
مناقصه گذارذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیاستعلام بها خرید تلوزیون و نمایشگر
شرح آگهیاستعلام بها خرید تلوزیون و نمایشگر140001435
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-22
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttps://www.esfahansteel.ir