کد آگهی
313
تاریخ انتشار1400-02-09
مناقصه گذارنمایشگاه بین المللی شهرداری مشهد
عنوان آگهیاستعلام بها خرید اقلام روشنایی...
شرح آگهیاستعلام بها خرید اقلام روشنایی سالن خلیج فارس
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-12
شماره تماس05135005522
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : انتهای بلوار وکیل آباد - نمایشگاه بین المللی مشهد
توضیحاتets.mashhad.ir----https://www.mashhad.ir