کد آگهی
10-45
تاریخ انتشار1400-07-12
مناقصه گذارفولاد خوزستان
عنوان آگهیاستعلام بها تهیه و نصب پرژکتور LED
شرح آگهیاستعلام بها تهیه و نصب پرژکتور LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-18
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://pim.ksc.ir