کد آگهی
422
تاریخ انتشار1400-02-29
مناقصه گذارشهرداری منطقه 8 مشهد
عنوان آگهیاستعلام بها تجهیز سیستم روشنایی...
شرح آگهیاستعلام بها تجهیز سیستم روشنایی بوستان کوهسنگی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس05131295169
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : میدان امام خمینی
توضیحاتhttps://www.mashhad.ir---ets.mashhad.ir