کد آگهی
1194
تاریخ انتشار1400-08-20
مناقصه گذارنقش اول کیفیت
عنوان آگهیاستعلام بها تبلیغات دیجیتال...
شرح آگهیاستعلام بها تبلیغات دیجیتال استان فارس
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین150,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-24
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://tenders.nak-mci.ir