کد آگهی
1082
تاریخ انتشار1400-07-21
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیاستعلام بها تابلو روان
شرح آگهیاستعلام بها تابلو روان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-28
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir---https://app.kurdelectric.ir