کد آگهی
172
تاریخ انتشار1400-01-22
مناقصه گذارفولاد خوزستان
عنوان آگهیاستعلام بهالامپ مهتابی
شرح آگهیاستعلام بهالامپ مهتابی دو قلو کامل با بالاست الکترونیکی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-22
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسhttps://pim.ksc.ir/
توضیحات سعید سخاوت S.SEKHAVAT@KSC.IR