کد آگهی
658
تاریخ انتشار1400-04-07
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیاستعلام بهاطراحی سیستم های نورپردازی
شرح آگهیاستعلام بهاطراحی سیستم های نورپردازی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/